SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA “PAMETNIH GRADOVA”

SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA “PAMETNIH GRADOVA”

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova”.

Prihvatljivi korisnici su gradovi i općine, dok su prihvatljiva područja:

  1. Kružno gospodarstvo
  2. Održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene
  3. Poboljšanje sigurnosti građana i imovine
  4. Upravljanje gradom ili općinama i uslugama
  5. Obrazovanje i kvaliteta života građana

Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu do 500.000,00 kuna opravdanih troškova po prijavi.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći za sljedeće opravdane troškove:

  • do 80% ako se radi o: projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode; projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;
  • do 60% ako se radi o: projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;
  • do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnog grada ili općine. Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih ovim Pozivom.

Poziv je objavljen 20. listopada 2020. godine.

Učitavanje prijava na Poziv počinje 20. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu, kao i uvjete možete pronaći ovdje.