SUFINANCIRANJE PROJEKATA PONOVNE UPORABE PROIZVODA

SUFINANCIRANJE PROJEKATA PONOVNE UPORABE PROIZVODA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti 21. veljače 2020. godine objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda.

Cilj Poziva osigurava sredstva donacije za projekte zadruga kojima se doprinosi smanjenju pritisaka na okoliš koje uzrokuje proizvodnja novog i često manje trajnog Proizvoda, razvoju pozitivnog stava prema „zelenom“ gospodarstvu i razvoju lokalnih partnerskih modela.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava donacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata kojima se doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati upotrebu proizvoda za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće  radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko sakupljanje i prodaju isluženog proizvoda ili dijelova proizvoda i sl.

Fond će sufinancirati opravda i prihvatljive troškove projekta, najviše u iznosu do 60.0000,00 kn po pojedinom odobrenom projektu.

Sukladno Pravilniku zadruge mogu ostvariti sredstva Fonda u udjelu od 40 % do 80 %, ovisno području u kojem se nalaze.

Rok za dostavu ponuda na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a završava istekom kalendarske 2020. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda.

Više informacija o Javnom pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.