SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 15. listopada 2014. natječaj za korištenje sredstava za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji.

Pravo na sredstva Fonda raspoloživa u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kn mogu ostvarivati trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih procesa.

Opravdani su troškovi nastali nakon objave Natječaja, a odnose se na troškove provedbe i stručnog nadzora projekata za sljedeće mjere energetske učinkovitosti:

 • poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim procesima;
 • uvođenje učinkovitijih industrijskih rashladnih sustava;
 • uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona;
 • revitalizacija toplinske i električne infrastrukture;
 • zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima okolišno prihvatljivim energentom;
 • zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije;
 • uvođenje i poboljšanje cjelovite regulacije i automatizacije te upravljačkih sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 • tehnološke izmjene i ostali zahvati u proizvodnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije.        

Fond će dodjeljivati sredstva subvencije za opravdane troškove projekta u visini do (ovisno o lokaciji aktivnosti ili o korisnicima koji provode projekt):

 1. 80% – područja posebne državne skrbi, prve skupine otoka i zaštićena područja prirode;
 2. 60% – područja druge skupine otoka, brdsko-planinska područja;
 3. 40% – ukoliko se aktivnosti provode ili se korisnici nalaze na ostalim područjima RH.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj je do 15. prosinca 2014. godine.

Više o samom natječaju, opravdanim troškovima, obveznoj dokumentaciji, načinu podnošenja prijave možete pronaći OVDJE.