SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITTELJSTVU U 2016.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITTELJSTVU U 2016.

Ministarstvo turizma objavilo je na svojim stranicama Javni natječaj za Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2016. godini. Prihvatljivi korisnici su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 2.800.000,00 kn. Minimalan iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn dok je maksimalan iznos 300.000,00 kn. Po pojedinom programu/projektu može se zatražiti maksimalno do 70% vrijednosti programa/projekta.

Kategorije prihvatljivih troškova:

  • Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici programa/projekta, te provoditeljima aktivnosti)
  • Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja pojedinih aktivnosti)
  • Oprema i roba (u pravilu do 10%)
  • Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe programa/projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.)

Sredstvima Javnog natječaja mogu se sufinancirati troškovi nastali u periodu od 01.01.2016. godine do kraja provedbe programa/projekta kako slijedi:

  • Stvarni troškovi koji su nužni za provođenje programa/projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava
  • Umjereni i opravdani troškovi
  • Troškovi navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa/projekta

Natječaj traje do 11. svibnja 2016. godine, a rok za provedbu prijavljenih projekata je 28. veljače 2017. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.