SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA ZA VLASTITU POTROŠNJU

SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA ZA VLASTITU POTROŠNJU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna. Fond će dodjeljivati sredstva donacije do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do kraja 2020. godine, što prije nastupi te objaviti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr da su ista iskorištena, ako to nastupi prije kraja 2020. godine.

Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja objavljen je 29.6.2020., no sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 24. 8. 2020.

Predmet Javnog Poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće koje su energetskoga razreda (prema Q H,nd) minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Poziva je zgrada:

  • koja je zakonita;
  • u kojoj je više od 50 % bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
  • koja zadovoljava jedan od navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove  nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane  (s PDV-om):

  • do 80 %, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
  • do 60 %, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
  • do 40 % ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane, nastali nakon objave Poziva 29. lipnja 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa za nabavu i ugradnju jedne nove fotonaponske elektrane: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta fotonaponske elektrane u mrežnom radu) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme – prodori, betoniranje postolja…).

Troškove provedbe energetskih pregleda te izrade izvješća i energetskog certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj, tj. taj se trošak ne sufinancira od strane Fonda.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.