SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

Međimurska županija objavila je Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini. 

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva na području Međimurske županije. Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, te propisanih Uputa za prijavitelje.

Planirana financijska sredstva za dodjelu i udio financiranja programa: za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 850.000,00 kunaNajmanji iznos traženih sredstava je 1.000,00 kuna, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta iznosi 70.000,00 kuna. Udruga može potraživati sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta.

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt. Višestruka prijava rezultirat će odbijanjem svih pristiglih prijava.

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 3. travnja 2020. godine.

Način prijave i ostale informacije potražite na stranicama Međimurske županije.