PREDSTAVLJENA STUDIJA O IZRADI PRIJEDLOGA NOVE NUTS 2 KLASIFIKACIJE

PREDSTAVLJENA STUDIJA O IZRADI PRIJEDLOGA NOVE NUTS 2 KLASIFIKACIJE

Zemlje članice EU pozvane su da dostave prijedloge izmjene postojeće NUTS 2 klasifikacije u Europski statistički ured (Eurostat) do 1. veljače 2019. godine. NUTS je akronim za Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku, a služi za prikupljanje, obradu, analizu i publiciranje statističkih prostornih podataka na razini Europske unije. NUTS klasifikacija je važan alat koji se koristi u provedbi pojedinih EU politika. Kohezijska politika koristi NUTS klasifikaciju radi utvrđivanja prihvatljivosti pojedinih područja za dobivanje financijskih potpora.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije naručilo je studiju „Izrada prijedloga nove NUTS 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj“. Cilj studije je bilo utvrditi nove prijedloge definiranja NUTS regija u Republici Hrvatskoj. U studiji su predložene izmjene NUTS klasifikacije koje će se uputiti u redovnu proceduru prema Eurostatu.

U sadašnjoj NUTS 2 klasifikaciji Republika Hrvatska podijeljena je na dvije statističke regije (Jadranska Hrvatska koja obuhvaća sedam priobalnih županija i Kontinentalna Hrvatska koja obuhvaća Grad Zagreb i trinaest preostalih županija).  Glavni nedostatak aktualne podjele na NUTS 2 regije jest veliki utjecaj Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske, što ima za posljedicu slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za sve područja Kontinentalne Hrvatske čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba. Primjerice, Grad Zagreb (koji se nalazi na oko 105% prosjeka razvijenosti EU) je oko tri puta razvijeniji od nekih slavonskih županija (koje su na oko 33% prosjeka razvijenosti EU). Međutim, s obzirom da se nalaze u istoj regiji (Kontinentalna Hrvatska) svi imaju identične intenzitete regionalnih potpora.

U odnosu na vrijeme kada se donosila važeća NUTS 2 klasifikacija došlo je do važnih promjena zbog kojih je moguće primijeniti nove pristupe u formiranju NUTS 2 regija. Glavna je razlika u tome što je Grad Zagreb u međuvremenu prešao granicu od 800.000 stanovnika, što znači da sada postoji mogućnost da se grad Zagreb izdvoji kao zasebna NUTS 2 regija.

S tim u vezi, kroz studiju se želi na jedan sveobuhvatan način utvrditi koje su najbolje opcije za izmjenu postojećih NUTS 2 regija obzirom na zadana ograničenja u pravilima za formiranje regija te obzirom na sve nove okolnosti u odnosu na vrijeme kada se donosila postojeća podjela.

Prijedlog nove podjele na NUTS 2 razini omogućuje da veliki dio područja RH ostvari pravo na veći stupanj regionalnih potpora nego što bi to bio slučaj da se nastavi dalje s korištenjem postojeće klasifikacije i to predstavlja najveću pozitivnu promjenu koju nosi nova klasifikacije. Dodatna važna korist je što bi statistika koja se prikupljala na NUTS 2 razini bila puno upotrebljivija za potrebe regionalne analize i regionalne politike nego što je to sada slučaj.

Cijelu studiju možete pogledati OVDJE.