Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije

Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije

Strategija ruralnog razvoja Međimurja rađena je participativnom metodom tj. sudjelovanjem svih interesno-utjecajnih skupina, a uz pomoć svjetski priznatih stručnjaka iz područja ruralnog razvoja. REDEA je koordinirala proces izrade Strategije, stručnu i financijsku potporu pružio je UN FAO-a te stručnjaci iz tvrtke SEEDEV.

Strategijom su utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjere za pojedina područja te definirani programi razvoja.

Poboljšana kvaliteta življenja i učinkovitosti pri uporabi prirodnih resursa i ljudskog kapitala u ruralnom području Međimurske županije koja se ostvaruje

održivim razvojem poljoprivrede i turizma s naglaskom na unaprijeđenje kvalitete lokalnih proizvoda i usluga

poboljšanjem osnovnog ljudskog potencijala, institucionalnih kapaciteta i društvenog angažmana u smislu sudjelovanja i doprinošenja ruralnom razvitku

očuvanjem prirodne i kulturne baštine ruralnih područja Međimurja

Županijska skupština prihvatila je Strategiju ruralnog razvoja 13. ožujka 2009. godine.

Dokument je rađen za razdoblje od 5 godina, a sustavno će se usklađivati s promjenama i novim razvojnim trendovima.

 

 Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije