Strategija ruralnog razvoja Međimurja rađena je participativnom metodom tj. sudjelovanjem svih interesno-utjecajnih skupina, a uz pomoć svjetski priznatih stručnjaka iz područja ruralnog razvoja. REDEA je koordinirala proces izrade Strategije, stručnu i financijsku potporu pružio je UN FAO-a te stručnjaci iz tvrtke SEEDEV.


Strategijom su utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjere za pojedina područja te definirani programi razvoja.

Županijska skupština prihvatila je Strategiju ruralnog razvoja 13. ožujka 2009. godine.

Dokument je rađen za razdoblje od 5 godina, a sustavno će se usklađivati s promjenama i novim razvojnim trendovima.

  Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije