STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

Regionalna razvojna agencija Međimurje u prethodnim mjesecima koordinirala je proces izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije za razdoblje 2011.-2013. Uz sudjelovanje dionika na županijskoj razini, prije svega, članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, pripremljen je dokument koji će imati važnu ulogu u privlačenju sredstava iz fondova EU na području ljudskih potencijala, osobito Europskog socijalnog fonda.

Strategija razvoja ljudskih potencijala oslanja se na nedavno usvojenu  Razvojnu strategiju Međimurske županije 2011.-2013. i predstavlja dokument nižeg reda. Pripremljena je u okviru projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje, koji se odvijao u svim županijama u RH, a cilj je bio pružiti tehničku pomoć županijama u uspostavi funkcionalnih partnerstava za zapošljavanje, kroz koja  će se osiguravati sudjelovanje svih relevantnih dionika u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih potencijala.

Dokument je u PDF verziji dostupan ovdje.