ŠTO MOGU OČEKIVATI OPĆINE I GRADOVI NA NATJEČAJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

ŠTO MOGU OČEKIVATI OPĆINE I GRADOVI NA NATJEČAJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA održala je u utorak 13. prosinca 2016. okrugli stol na temu „Mogućnosti financiranja iz Programa ruralnog razvoja“ koji je bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave. Cilj rasprave bio je okupiti predstavnike općina/gradova i razmijeniti nove informacije o aktualnim i najavljenim natječajima u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., a koji su namijenjeni upravo za  njih.

Rasprava, koju su vodile djelatnice REDEA-e Sandra Polanec Marinović i Valentina Hažić, imala je naglasak na trenutno otvoreni natječaj iz Programa ruralnog razvoja iz Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ te najavljeni, a zatim odgođeni, natječaj iz Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Sudionicima su detaljnije objašnjeni kriteriji odabira po pojedinom tipu Operacije, potrebna natječajna dokumentacija, intenziteti potpore i sl. Općinama i gradovima je na raspolaganju iz Mjere 7. Programa ruralnog razvoja ukupno oko 265 milijuna eura za razvoj društvene i komunalne infrastrukture, što s obzirom na velik interes neće biti dovoljno za sve projekte u pripremi. Ovom su se prilikom nastojala razjasniti neka od otvorenih pitanja, dok će se na pojedina pitanja odgovori zatražiti od nadležnih tijela na nacionalnoj razini.

Na okruglom stolu su se također predstavili LAG Mura-Drava i LAG Međimurski doli i bregi koji su ukratko objasnili provedbu Mjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” što se odnosi na financiranje projekata članova LAG-ova koji su u skladu s lokalnim razvojnim strategijama LAG-ova, a za provedbu kojih će LAG-ovi raspisivati natječaje i djelovati kao provedbeno tijelo.

Ovaj okrugli stol dio je aktivnosti projekta “Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji” koji provodi REDEA, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više fotografija s okruglog stola dostupno je na REDEA-inoj Facebook stranici.

rk_okrugli-stol_2 rk_okrugli-stol_3

redea_fondovi_eu_trakica