SREDNJOEUROPSKA INICIJATIVA (SEI) OBJAVILA POZIV ZA PONUDE U OKVIRU ‘Know How Exchange Programme’ (K

SREDNJOEUROPSKA INICIJATIVA (SEI) OBJAVILA POZIV ZA PONUDE U OKVIRU ‘Know How Exchange Programme’ (K

Srednjoeuropska inicijativa (SEI) okuplja osamnaest zemalja među kojima je i Hrvatska, a usmjerena je intenziviranju međusobnih odnosa zemalja članica u funkciji poticanja njihovog razvoja, prilagodbi europskim standardima i pridruživanju Europskoj Uniji.
SEI je objavila poziv na ponude u okviru programa ‘Know How Exchange Programme’ (KEP) za 2010. godinu. Preko Austrijske razvojne agencije program financira Republika Austrija. Program nudi stipendije institucijama iz zemalja članica SEI inicijative koje su ujedno članice EU, a koje su voljne podijeliti svoje iskustvo s partnerima u zemljama članicama inicijative koje još nisu u EU.
Dakle, da bi projekt zadovoljio propozicije natječaja u njemu mora sudjelovati tzv. «know-how donor» – javna ili privatna institucija, međunarodna ili nevladina organizacija koja djeluje u javnom interesu, regionalna ili lokalna vlast, obrazovna ili istraživačka institucija, ekološka organizacija, javno-privatno partnerstvo itd. iz  jedne od sljedećih zemalja: Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija te tzv. «know-how primatelj» (npr. institucija iz Hrvatske, Makedonije, BiH, Srbije itd.)

Program podupire tri prioriteta: europske integracije, jačanje kapaciteta i tržišno gospodarstvo, planiranje i razvoj infrastrukture te poljoprivredu, energiju i okoliš.
Kroz KEP program financirat će se aktivnosti kao što su:
•    podrška osnivanju start-up poduzeća, poticanje razvoja spin-off poduzeća i inovativnih poduzeća, razvoj mikro kreditnih linija, financiranje MSP-a;
•    jačanje administracije na regionalnoj i lokalnoj razini uključujući pomoć u pripremi razvojnih strategija i razvoj ljudskih resursa lokalne administracije;
•    razvoj civilnog društva, promicanje društveno odgovornog poslovanja;
•    tehnička pomoć za razvoj infrastrukture (konzultantske usluge u planiranju, obnovi i razvoju infrastrukture –  transport, općinska infrastruktura…);
•    potpora razvoju GIS-a;
•    transfer znanja za područja energetske učinkovitosti, OIE, čiste energije i klimatskih promjena;
•    zaštita okoliša, zbrinjavanje otpada, vodno gospodarstvo;
•    Razvoj poljoprivrede i ruralnih područja (sigurnost hrane, standardi za kvalitetu hrane, razvojni planovi za farme, usavršavanje poljoprivrednih stručnjaka, promocija ruralnog turizma …).
Putem KEP programa sufinancira se do 50% troškova projekta čiji ukupni troškovi ne prelaze 40.000 €. Prijave se u elektroničkom obliku šalju izvršnom tajništvu SEI-a i Nacionalnom koordinatoru SEI-a za državu podnositelja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2010. godine. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u REDEA-u.