Specijalizirane usluge za inovativna i tehnološki napredna poduzeća

Specijalizirane usluge za inovativna i tehnološki napredna poduzeća

Usluge za inovativna i tehnološki napredna poduzeća pružaju se u sklopu Tehnološko- inovacijskog centra Međimurje – TICM, društvo vlasništvo REDEA d.o.o., proisteklog iz projekta financiranog uz potporu BICRO-a u okviru programa TEHCRO.

 

Svrha TICM-a je:

  • Poticati tehnološki razvitak regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka,
  • Stvoriti uvjete za inkubaciju na znanju utemeljenih poduzeća te poticati njihovo osnivanje i djelovanje u okviru TICM-a,
  • Stvoriti uvjete za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija,
  • Jačati regionalna i međunarodna partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi.

 

Usluge TICM-a:
  • Inkubacija inovativnih tehnoloških poduzeća i projekata,
  • Organizacija edukacija i pružanje naprednih poslovnih usluga,
  • Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija.
  • Organizacija partnerstva i priprema projektne dokumentacije za apliciranje na međunarodne fondove (prije svega CIP – Competitiveness and Innovation Programme i FP7 – Framework Programme for R&D).
  • Povezivanje gospodarstva i akademske zajednice.