ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 3

ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 3

Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nadležno tijelo objavilo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“ koji se raspisuje u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

Opći cilj poziva je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični cilj je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i promicanje pomirenja poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji kao i svaki projektni partner mogu biti: jedinica lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, lokane/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, škole, visoka učilišta, vrtići, zadruge, lokalna i regionalna razvojna agencija.

Prihvatljive aktivnosti su podijeljene u dvije komponente.

U komponenti 1 su aktivnosti koje pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici za pripadnike ciljne skupine koje će omogućiti njihov samostalni život u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada. To su aktivnosti poput organiziranje prenoćišta, organizirano stanovanje u stambenim zajednicama, osiguravanje usluga tumača znakovnog jezika, osiguravanje usluga videćeg pratitelja itd.

U komponenti 2 aktivnosti su koje pridonose razvoju socijalnih usluga za članove obitelji s ovisnim članovima koje omogućuju usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza te povećavaju ekonomsku aktivnost obitelji s ovisnim članom. Neke od prihvatljive aktivnosti su: organiziranje pomoći u kući za starije i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom, promicanje, razvoj i provedba usluga socijalnih alarma, podrška razvoju ad hoc/privremenih usluga za djecu, organiziranje i rad poludnevnih i dnevnih boravaka i klubova i dr.

Trajanje projekta: najmanje 12 mjeseci do najviše 14 mjeseci.

Financiranje: za ovaj poziv ukupno ja namijenjeno 33.127.000,00 kuna.

Najniži iznos traženih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 760.000,00 kuna, a najviši 1.520.000,00 kuna.

Projekti se mogu financirati u iznosu od 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Pri tome potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Rok prijave: 5. 9. 2014.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76