SEMINAR “ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO”

SEMINAR “ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO”

Nakon što je prošlogodišnji seminar na temu zadružnog poslovanja izazvao veliki interes te protekao u iznimno konstruktivnoj atmosferi, REDEA  ove godine organizira nastavak seminara “Zadružno poduzetništvo”.

Seminar će se održati u srijedu, 2.12.2009. godine od 10.00 – 16.00 sati u prostorijama REDEA-e, Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec (bivša vojarna).
Predavači na seminaru su g. Zoran Starešina, g. Anton Matijašević i g. Branko Žalac iz Hrvatskog saveza zadruga.
Sadržaj seminara: Zadrugarstvo kao oblik organiziranja poslovne djelatnosti zanimljiv je širokom krugu postojećih i budućih poduzetnika. Predavači će obraditi temu zadružnog poduzetništva sa više aspekata. Bit će obrađene teme osnivanja, pravnih osobitosti i upravljanja zadrugama, zadrugarstvo u kontekstu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, zatim marketing i financiranje zadruga i zadružnih projekata kao i ostale teme relevantne za zadružno poduzetništvo. Osobito korisne mogu biti informacije oko novina koje se očekuju od novog Zakona o zadrugama koji je pred usvajanjem. Tema jednog dijela seminara je i mogućnost zajedničkog korištenja resursa putem udruživanja u „strojni prsten“. Shodno interesu kojeg iskažu sudionici nekim će temama biti posvećeno više vremena.
REDEA je, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, omogućila zainteresiranima da prisustvuju ovom korisnom seminaru BESPLATNO. Broj polaznika je ograničen.
Molimo Vas da svoje sudjelovanje na ovom seminaru potvrdite najkasnije do 01.12.2009. godine na tel: 040/395-560 ili na e-mail adresu: redea@ck.t-com.hr