SEMINAR “UPRAVLJANJE KVALITETOM”

SEMINAR “UPRAVLJANJE KVALITETOM”

Kontinuirano unapređenje kvalitete, zadovoljstvo kupaca i normizacija pojmovi su bez kojih je nezamisliv rad uspješne kompanije, organizacije ili ustanove.

Principi sustava upravljanja kvalitetom mogu se svugdje primijeniti bez obzira na veličinu, djelatnost, vrstu proizvoda ili usluga.

Sve one koji se bave ili se namjeravaju baviti sustavom upravljanja kvalitetom u svojem poduzeću pozivamo na seminar:
 
UPRAVLJANJE KVALITETOM
 
koji će se održati u utorak, 1.12.2009. godine od 9.00 – 16.30 sati u prostorijama REDEA-e, Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec (bivša vojarna).
 
 
Seminar je tematski podijeljen na dva dijela:
 
1.       Šest sigma metodologija
 
Svakodnevno sve više tvrtki u svijetu koristi Six Sigmu, koja polagano kuca i na vrata hrvatskih tvrtki. Primarni cilj Six Sigma je poboljšanje proizvoda, usluga i procesa koji povećavaju produktivnost i zadovoljstvo kupaca, podižući razinu kvalitete, brzine i učinkovitosti operacija. Six Sigma metodologija, čija je svrha unapređenje poslovnih procesa, primjenjiva je u svim industrijama i poslovnim funkcijama tvrtke – kako u proizvodnim djelatnostima tako i u uslužnima, kako u logistici, tako i u marketingu, prodaji i financijama.
Koristi od implementacije Six Sigma metodologije su brojne. To su poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga tvrtke, smanjenje troškova, pogrešaka i vremenskog ciklusa poslovnih procesa, te poboljšanje produktivnosti, rasta udjela na tržištu i razvoja proizvoda i usluga.
 
2.       Total Quality Management – TQM
 
Potpuno upravljanje kvalitetom (eng. Total Quality Management, TQM) je pristup upravljanju koji podrazumijeva dugoročnu orijentaciju ka kontinuiranom poboljšanju kvalitetekoja će zadovoljiti i premašiti očekivanja kupaca.
U ovom dijelu seminara bit će obrađene teme:
·         Značaj potpunog upravljanja kvalitetom
·         Prednosti uvođenja sustava TQM-a
·         Uvođenje potpunog upravljanja kvalitetom
·         Najčešće pogreške u TQM programima
·         TQM primjeri iz prakse
 
Voditelj seminara je dr.sc. Ivica Oslić, dipl.ing, vodeći auditor sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, upisan u Međunarodni registar certificiranih auditora (IRCA) u Londonu. Također je certificirani auditor sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001. U Ericsson Nikola Tesla d.d. kompanijski je menadžer kvalitete, gdje od 1996. godine vodi samoprocjene prema modelima poslovne izvrsnosti, što je 2003. godine rezultiralo dobivanjem EFQM certifikata „Prepoznat po izvrsnosti“.  To je još uvijek jedini takav certifikat u Hrvatskoj. Dobitnik je Povelje za promicanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu Hrvatskog društva za kvalitetu za 2003. godinu.
 
 
Seminar organizira REDEA u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva.
Cijena za polaznike je subvencionirana i iznosi 200,00 + PDV kuna po polazniku.
Za prijavu i dodatne informacije kontaktirajte REDEA-u na broj telefona: 395-560 ili na e-mail adresu: redea@ck.t-com.hr.