SEMINAR U SKLOPU PROJEKTA SKILLS FORECASTING

SEMINAR U SKLOPU PROJEKTA SKILLS FORECASTING

U sklopu projekta „Prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje“, u okviru programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS održat će se seminari za korisnike sustava za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada.

 

Sustav je važan krajnji rezultat projekta sa svrhom da doprinese boljoj usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, ali i novim mogućnostima za zapošljavanje. Uspostavljen je na temelju provedenog istraživanja čijom provedbom smo prikupili usporedne podatke o obrazovnim ishodima, zaposlenosti i nezaposlenosti prema stupnju obrazovanja i profesiji.

 

Cilj seminara je razvoj svijesti o važnosti planiranja poslovanja i praćenja trendova na tržištu rada na temelju podataka / prognoza dobivenih kroz sustav za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada. Dobivene prognoze služe kao alat za pravovremenu intervenciju na tržištu rada i pomoć za ublažavanje potencijalnih neusklađenosti tržišta rada, ali i kao podrška donositeljima odluka i dionicima na tržištu rada.

 

Hrvatskoj je ulaskom u Europsku uniju olakšan pristup određenim procesima uređivanja obrazovnog sustava i tržišta rada, no jednako je tako i stavljan naglasak na obvezu primjene određenih mehanizama i alata koji su već uvriježeni u europskom prostoru. Stoga ovaj projekt doprinosi razvoju tih alata tržišta rada s ciljem poticanja lokalnog razvoja i kreiranja novih radnih mjesta, što je i jedan od ciljeva Europske strategije 2020 za pametan i održiv rast. Kroz Inicijativu “Nove vještine za nove poslove” uz ostalo teži i modernizaciji tržišta rada i razvoju novih vještina. O važnosti investiranja u nove vještine moraju biti svjesni i poslodavci i pojedinci, a rezultati će biti vidljivi kroz bolje poslovne rezultate i poziciju na tržištu.

 

Seminari su namijenjeni poslodavcima, lokalnoj vlasti, obrazovnom sektoru i ostalim dionicima tržišta rada. Održavanje seminara bit će prema slijedećem rasporedu: 1.10.2014. i 5.11.2014. u Tehnološko inovacijskom centru Međimurje i 29.10.2014. u Graditeljskoj školi Čakovec.

 

Kontakt za dodatne informacije: melita.levacic@hzz.hr i petra.pavicic@redea.hr.

skills forecasting