SEMINAR „PRISTUPI IZVORIMA FINANCIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA“

SEMINAR „PRISTUPI IZVORIMA FINANCIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA“

U okviru projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva “Edukacija u poduzetništvu” REDEA organizira seminar za poduzetnike naziva

 

 „PRISTUPI IZVORIMA FINANCIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA“

 

koji će se održati u četvrtak 27.01.2011. godine od 10.00 – 16.00 sati u prostorijama TIC-a (Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje), Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec.

Seminar je prvenstveno namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, a govori o mogućnostima financiranja, objašnjava osnovne financijske proizvode dostupne na hrvatskom tržištu i u regiji te govori o institucijama gdje se ti isti financijski proizvodi mogu realizirati. Osim ovih tema, detaljno će biti obrađen proces odobravanja kredita i ostalih financijskih proizvoda u bankama, a polaznici će se kroz vježbu upoznati s načinima ocjenjivanja rizika u bankama i ocjenjivanjima boniteta tvrtki.

 

 Teme seminara:

 

· Financijski proizvodi u Hrvatskoj

· Institucije koje pružaju potpore malim i srednjim poduzećima

· Postupak odobravanja kredita

· Ocjenjivanje rizika kod banaka

· Slučaj iz prakse – Ocjenjivanje prijave za kredit, opisi i Excel model

 

Cijena seminara je za polaznike subvencionirana i iznosi 200,00 kn + PDV po polazniku.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na seminaru prijavite putem prijavnice (koju možete skinuti OVDJE), najkasnije do 21.01.2011. godine.

Za dodatne informacije kontaktirajte REDEA-u na broj telefona 040/ 395-560 ili na e-mail adresu redea@ck.t-com.hr.


O predavaču:

Ivan Pilepić, rođen 1975. godine, certificirani i dugogodišnji trener i predavač HUP-a i Udruge poslovnih savjetnika, godinama se bavi razvojem sektora malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj. Svoje radno iskustvo stekao je radeći u Privrednoj banci Zagreb d.d., kao viši menadžer u poslovima s poduzećima, te se upravo bavio analizom poduzeća i bio uključen u procese odobravanja kredita. Nadalje, gospodin Pilepić je godinama bio uključen, kao glavni ekonomski savjetnik Ujedinjenih naroda za Hrvatsku, te financijski menadžer u sklopu projekta Poticanje malog i srednjeg poduzetništva, financiranog od strane američke agencije za međunarodni razvoj, u razne razvojne projekte sektora malog i srednjeg poduzetništva, u razvoj novih financijskih alata i proizvoda u bankama i ostalim institucijama, te u direktnom radu sa malim i srednjim poduzetnicama a u svrhu ostvarivanja njihovih poduzetničkih ideja. Ivan Pilepić se školovao u Americi, te u Njemačkoj gdje 1997. godine stječe titulu diplomiranog ekonomista na prestižnom Schiller Univerzitetu u Heidelbergu. Trenutno gospodin Pilepić radi kao međunarodni poslovni savjetnik, trener i predavač za banke i male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj ali i zemljama Europske Unije i Afrike.