SEMINAR O UČINKOVITOJ UPORABI ENERGIJE U JAVNIM ZGRADAMA

SEMINAR O UČINKOVITOJ UPORABI ENERGIJE U JAVNIM ZGRADAMA

U ponedjeljak, 28.01.2008. u Scheierovoj zgradi održan je seminar o učinkovitoj uporabi energije u javnim zgradama. Seminar je bio namijenjen svim predstavnicima javnih zgrada i njihovim korisnicima koji žele smanjiti uporabu energije i time smanjiti troškove i negativne utjecaje na okoliš smanjenjem emisija CO2. U prvom djelu predstavljeni su konkretni rezultati projekta „FuturePublicEnergy“ koji se  provodi u okviru zajedničke inicijative INTERREG IIIA Programa za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004.-2006. Nositelj projekta je Mjesna općina Velenje na slovenskoj strani, dok na hrvatskoj strani projekt provodi Varaždinska županija s partnerom radom Čakovcem.

Rezultate projekta predstavio je Jure Boček, univ. dipl. inž. el. iz energetske agencije KSSENA iz Velenja. Upoznao je sudionike seminara s preliminarnim energetskim pregledom javnih zgrada na području Varaždinske županije i grada Čakovca. Ovaj pregled obuhvatio je 12 zgrada, prvenstveno škola i vrtića na širem području Čakovca,kojim je utvrđeno da imamo tek 8% štedljivih zgrada. Predstavljena je i cjelovita energetska studija Dječjeg vrtića Cipelica koja je obuhvatila pregled sustava za grijanje, opskrbu toplom vodom, rasvjetu te termografski pregled vanjske i unutarnje izolacije zgrade. Iako je studijom utvrđeno da je vrtić izrazito energetski neučinkovit, situacija nije tako crna, jer se već jednostavnim organizacijsko – edukativnim mjerama može smanjiti potrošnja toplinske i električne energije za 5%. Jedna od takvih mjera je zamjena konvencionalnih žarulja štednim žaruljama.

Više o mjerama povećanja energetske učinkovitosti ispričao je gost predavač UNDP-a za Hrvatsku (United Nations Development Programme) mr. Goran Čačić. Na početku svog izlaganja predstavio je projekt „ Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“ i dotaknuo stanje energetske (ne)učinkovitosti na nacionalnoj razini. Kao dobar primjer naveo je grad Sisak u kojem je krenuo pilot projekt uvođenja sustava gospodarenja energijom. U gradu se uvodi kontinuirani nadzor potrošnje energije nad svim zgradama u gradskom vlasništvu i procjenjuje se da će mogućnosti uštede biti značajne, odnosno trošit će20 -30% manje od uobičajenih 10.000.000 kn koje je Sisak do sada trošio na energente. Čačić je upozorio kako kontrola potrošnje energije u većini hrvatskih gradova/županija ne postoji i da često nema sustavnih podataka o objektima općenito (građevinsko stanje, stanje elektro – instalacija, popis inventara) te nikakvih pokazatelja energetske efikasnosti, nema sustavnog i kontinuiranog praćenja potrošnje energije i vode, niti u sistematizaciji radnih mjesta postoji osoba zadužena za  energetiku.

Zbog svega navedenog, ne postoje ni kriteriji za planiranje lokalne energetike. Uvođenje sustavnog gospodarenja energijom u gradove/županije, rezultiralo bi smanjenjem potrošnje energenata i vode, a samim time i smanjenjem rashoda te izravnim utjecajem na očuvanje okoliša. Također, predviđanje troškova i planiranje godišnjeg proračuna bilo bi daleko jednostavnije. Na kraju seminara sudionici su bili upoznati sa širokim spektrom konkretnih akcija koje doprinose značajnim materijalnim uštedama na lokalnom ili osobnom nivou: štedne žarulje, kućni uređaji A razreda (koriste najmanje energije), redovito prozračivanje prostorija, izolacijske trake na vratima i prozorima koji slabo brtve, grijanje na biomasu, pasivna gradnja, toplinske pumpe, termostatski ventili… mjere variraju od edukativnih do investicijskih, odnosno od onih potpuno besplatnih do onih skupih, što dokazuje da svatko može učiniti nešto za poticanje energetske efikasnosti.