SEMINAR O KORIŠTENJU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA U HRVATSKOJ

SEMINAR O KORIŠTENJU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA U HRVATSKOJ

Seminar “FI delivering ESI funds” na temu korištenju financijskih instrumenata u sklopu provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u Hrvatskoj održat će se 24. studenoga 2015. u Zagrebu, u hotelu Westin.

Seminar organizira Fi-compass, savjetodavni servis za financijske instrumente Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, DG REGIO) i Europske investicijske banke.

Svrha seminara je sudionicima predstaviti mogućnosti postizanja ciljeva ESIF-a korištenjem financijskih instrumenata u financijskom razdoblju 2014.-2020., a glavne teme kojima će se baviti uključuju uspostavu financijskih instrumenata i pravni okvir Europske unije za provedbu ESIF-a putem financijskih instrumenata. Sudionici će imati priliku sudjelovati u raspravama i predstavit će im se konkretne studije slučajeva.

Više o sadržaju i organizaciji seminara možete pronaći OVDJE.

resize.aspx