SEMINAR “IQM – INTEGRIRANO UPRAVLJANJE KVALITETOM U RURALNOM TURIZMU”

SEMINAR “IQM – INTEGRIRANO UPRAVLJANJE KVALITETOM U RURALNOM TURIZMU”

U želji da se povećaju današnji ekonomski učinci povezani s ruralnim turizmom i turističkim privređivanjem,
odnosno stvore bitne pretpostavke dugoročne tržišne održivosti ruralnog turizma na području Međimurske
županije pozivamo Vas na kreativnu i interaktivnu radionicu


IQM – INTEGRIRANO UPRAVLJANJE KVALITETOM
U RURALNOM TURIZMU

koju će voditi predavači prof.dr.sc. Saša Petar i Romana Franjić, prof. (predstojnica Katedre za turizam na Vernu i doktorand na temu „Nematerijalna tradicijska baština i kulturni turizam).

Radionica de se održati u utorak, 05.04.2011. od 09.30 – 16.30 sati u prostorijama Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje (TIC-a), na adresi Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec (bivša vojarna).

Prema detaljnim analizama koje je proveo Institut za turizam, Međimurska županija ima veliko potencijalno turističko tržište, a značajni turistički učinci već se u kratkom roku mogu polučiti aktiviranjem domaće potražnje u neposrednom okruženju Međimurske županije, osobito latentne potražnje koncentrirane u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Valja imati na umu činjenicu da će ozbiljniji razvoj ruralnog turizma na području Međimurske županije u dolazećem razdoblju ovisiti o spremnosti i sposobnosti lokalne samouprave i sustava turističkih zajednica da populariziraju ideju i aktivno promoviraju brojne koristi koje mogu proizaći iz pojačane gospodarske orijentacije na turističko privređivanje.

Radionica je tako koncipirana da će omogućiti podizanje svijesti različitih dionika od interesa za rast i razvoj ruralnog turizma u Međimurskoj županiji. Glavna svrha radionice je poboljšanje usluga i stvaranje inovativnih i kreativnih paketa turističkih proizvoda koji nude jedinstvene doživljaje i neponovljivo iskustvo kao dodanu vrijednost te bolja komunikacija sa potencijalnim domaćim i inozemnim tržištem.

Program radionice:

1) Kako primjereno i kontinuirano brinuti za zaštitu okoliša i kulturnih dobara

2) Kako povećati kvalitativne razine usluživanja i razine osposobljenosti turističkih djelatnika radi osiguranja trajno kvalitetne usluge;

3) Kako do međusobnog partnerstva – povezivanje i kreativno kombiniranje različitih proizvoda individualnih ponuđača (smještaj i prehrana, aktivnosti,izleti, kulturni programi), iniciranje razvoja cijelog spektra različitih, tematiziranih turističkih doživljaja (integrirani turistički proizvodi)

4) Što je aktivna promocija mogućnosti i kako postupno uključivati sve veći broj individualnih ponuđača unutar sektora ruralnog turizam i/ili s tim povezanih servisnih djelatnosti, kako kontinuirano raditi na ideji uspostavljanja unapređenja tzv. integralnog turističkog lanca vrijednosti na cijelom prostoru

5) Stvaranje poticajnog razvojnog okruženja – institucionalni preduvjeti

6) Diversifikacija turističkih proizvoda/atrakcija – razvoj novih turističkih doživljaja u ruralnom turizmu

Radionicu organizira REDEA u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva. Sudjelovanje je BESPLATNO.

 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na seminaru prijavite putem prijavnice, najkasnije do 01.04.2011. godine.

Za dodatne informacije kontaktirajte REDEA-u (broj telefona: 395-560, e-mail adresa: redea@redea.hr ili
Turističku zajednicu Međimurske županije (broj telefona: 390-191, e-mail adresa:
info@tzm.hr