SAVJETOVANJE – UPUTA ZA PRIJAVITELJE “PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA”

SAVJETOVANJE – UPUTA ZA PRIJAVITELJE “PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA”

minpoMinistarstvo poduzetništva i obrta objavilo je nacrt Uputa za prijavitelje koje pružaju smjernice o načinu podnošenja projektnih prijava navodeći pravila podnošenja prijava, njihova odabira i provedbe aktivnosti koje će se financirati u okviru Poziva “Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela”.

Poziv je u skladu s Prioritetnom osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima, Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK).

Svrha javnog e-savjetovanja je da potencijalni korisnici, savjetnici i zainteresirana javnost dobiju prilliku za komentiranjem nacrta Uputa za prijavitelje te da se na taj način smanji mogućnost eventualnih Corrigenduma javnog poziva.

Cilj ovakvog savjetovanja također je i razmjena između donositelja i provoditelja politika te ciljanih skupina kako bi se na što učinkovitiji način raspisao budući Javni poziv, a sve u cilju postizanja onih ciljeva i pokazatelja zadanih u OPKK te konačno, maksimizacije iskorištenja bespovratnih, razvojnih sredstava iz EU fondova koja su nam na raspolaganju.

Svoje prijedloge na nacrt uputa možete uputiti OVDJE.