SAVJETOVANJE O NACRTU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE

SAVJETOVANJE O NACRTU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE

Na internetskoj aplikaciji e-Savjetovanja, koja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, otvoreno je savjetovanje o konačnom sadržaju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Ovaj dokument definira se kao sveukupna procjena upravljačkih kapaciteta javnog sektora, instrumenata za poticanje inovacija, te ključne osnove za inovacije – istraživačkih kapaciteta i ljudskog kapitala. Također, koristit će se kao okvir za praćenje i vrednovanje te omogućavanje sektorske analize prioritetnih područja gospodarstva i njihovog potencijala.

Svi zainteresirani mogu dostavljati svoje komentare na sadržaj Strategije putem aplikacije e-Savjetovanje kako bi konačna verzija dokumenta bila prilagođena potrebama društva i usklađena s prioritetima zajednice.

Savjetovanje je dostupno OVDJE.