SASTANAK ČETVORICE ŽUPANA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

SASTANAK ČETVORICE ŽUPANA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

 

U ponedjeljak, 1. kolovoza, župani četiri sjeverozapadnih hrvatskih županija sastali su se u Tehnološko Inovacijskom Centru Međimurje kako bi dogovorili aktivnosti vezane uz prijavu projekata na strukturne fondove Europske unije. Ivan Perhoč, župan Međimurske županije, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Siniša Hajdaš Dončić, župan Krapinsko-zagorske županije i Predrag Štromar, župan Varaždinske županije usuglasili su korake čiji bi rezultat trebala biti prijava nekoliko projekata Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za izradu projektne dokumentacije koja je potrebna za prijavu na strukturne fondove 2013. godine.

Na sastanku je naglašen zajednički interes svih županija sjeverozapadne Hrvatske te je posebno istaknuta potreba obuhvaćanja što većeg područja spomenutim projektima čija pojedinačna vrijednost mora biti veća od 10 milijuna eura. Sami projekti moći će se financirati sredstvima iz Europske unije nakon što Hrvatska postane punopravna članica. Nadalje, dogovoreno je da REDEA, u suradnji sa razvojnim agencijama ostalih županija, razradi projekte te ih potom predstavi županima. Od predloženih projekata tri će biti kandidirana u MRRŠVG za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

Jedna od projektnih inicijativa koju je prezentirao Matija Derk, direktor REDEA-e, osnivanje je mreže tehnoloških parkova koja bi povezala postojeće i omogućila razvoj budućih tehnoloških parkova i inkubatora. Očekivani rezultati takvog projekta su povećanje učinkovitosti u razvoju obrazovnih i potpornih institucija, osiguravanje cjelokupne, kvalitetne, visoko specijalizirane usluge gospodarstvenicima, doprinos razvoju inovativnog poduzetničkog i ulagačkog okruženja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te doprinos jačanju imidža SZH kao ulagačkog odredišta.

Također se razgovaralo o osnivanju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica kao i o problemima korištenja lovišta u graničnim područjima županija, a posebno lovišta Orešec.