SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ (Referentni broj: KK.06.3.1.04) namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a čija svrha je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada te sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 201 – 2022. godine (NN 03/17) određeno je saniranje lokacija onečišćenih otpadom.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 6  Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve  i u skladu sa Specifičnim ciljem 6i1. Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sufinancira se 85% ukupnih troškova, odnosno minimalno 1.875.000 kuna a maksimalno 30.000.000 kuna po projektu. Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovoga Poziva ne sadrže elemente državnih potpora te se ovim pozivom prvi puta do sada koriste se sredstva iz OPKK za sanaciju odlagališta.

Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31.12.2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Strukturnih fondova.