SABOR USVOJIO ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Hrvatski sabor je 16. veljače 2018. godine usvojio Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji po prvi puta u povijesti daje prednost OPG-ima, stočarima bez dovoljno zemlje te mladim poljoprivrednicima.

Sukladno novome Zakonu, dosadašnji zakupci novi ugovor dobit će samo ako su ostvarili gospodarski program temeljem kojeg su ranije dobili zemljište u zakup, a Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odobravat će svaki ugovor kako bi se spriječile malverzacije.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske putem javnog natječaja provodit će jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede (zakup, zakup zajedničkih pašnjaka i prodaja).

Zakup poljoprivrednog zemljišta bit će na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Zakon omogućava da se i privatno poljoprivredno zemljište može radi zaštite tla, okoliša i ljudi, dati u zakup, ako su vlasnici nedostupni ili nepoznatog boravišta, a zemljište se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju (zapušteno, zakorovljeno, obraslo višegodišnjim raslinjem) i to na rok do 10 godina.

Izdvajanje iz šumsko-gospodarske osnove zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji i mogućnost davanja takvog zemljišta sukladno Programu raspolaganja u zakup ili prodaju – povećat će obujam poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednike.

Omogućena je bolja kontrola plodnosti tla kroz ispitivanje plodnosti tla za fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika za zemljište koje je upisano u ARKOD sustav.

Više o Konačnom prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu možete pročitati OVDJE.