REZULTATI PROVEDBE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI

REZULTATI PROVEDBE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI

Izvješće o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije za 2012. godinu izradila je REDEA (regionalni koordinator) prema uputama Ministarstva regionalnog razvojna i fondova EU, a prihvatila ga je Skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 18. srpnja ove godine. Provedba mjera predviđenih Razvojnom strategijom Međimurske županije 2011. – 2013. u Izvješću je prikazana prema financijskim i pokazateljima rezultata. U skladu s uputama mjere su grupirane u sedam područja razvoja i to gospodarstvo, komunalna infrastruktura, društvene djelatnosti, zaštita okoliša, prostor i priroda, ljudski potencijali, institucije, te ostala područja.
 

Promatrano po svih sedam područja razvoja u 2012. godini ukupno je uloženo 244.105.219,47 kn što predstavlja 78,84% od ukupno planiranih 309.633.247,00 kn. Najvećim su dijelom aktivnosti financirane iz državnog proračuna i to 53,39%. Iz županijskog je proračuna izdvojeno 14.781.523,28 kn odnosno 6,06% od ukupnog iznosa, a iz proračuna JLS 40.863.451,88 kn odnosno 16,74%.


Nakon druge godine provedbe Razvojne strategije Međimurske županije 2011. – 2013. uočeni su izazovi koji se odnose na izostanak planiranja proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave u skladu sa županijskom razvojnom strategijom (ŽRS), zatim nedovoljno uvažavanje mjera ŽRS prilikom izrade godišnjih planova svih dionika iz javnog i civilnog sektora te dostupnost izvora financiranja uslijed trenutne gospodarske situacije. Tome treba pridodati i nedovoljno shvaćanje važnosti ŽRS za sve dionike. Usprkos naporima regionalnog koordinatora da promovira važnost Razvojne strategije i njen sadržaj, još uvijek se događa da neki dionici nisu u dovoljnoj mjeri s njom upoznati.


Sve navedeno dovodi do poteškoća za dionike pri pripremi podataka potrebnih regionalnom koordinatoru u pripremi izvješća o provedbi ŽRS. Izvještavanje je otežano i zbog predviđenih pokazatelja koji u nekim mjerama nisu dovoljno precizni odnosno prikladni aktivnostima pojedinih dionika pa će tome trebati posvetiti posebnu pažnju prilikom izrade ŽRS za razdoblje 2014. – 2020.


Vezano uz prepoznavanje važnosti ŽRS pozitivan pomak uočen je kod dionika koji su aktivni u prijavi projektnih prijedloga na natječaje u kojima se traži usklađenost s mjerama ŽRS. Dodatni doprinos daje i inicijativa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koje je u prijavne obrasce uvrstilo rubriku šifre projektnog prijedloga u bazi županijskih razvojnih projekata.


Izazovi i poteškoće s kojima se dionici i regionalni koordinator susreću prilikom provedbe i praćenja provedbe svakako će se nastojati izbjeći ili barem umanjiti kod izrade ŽRS za novo programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine, koja je već započela, a od rujna će se krenuti sa sektorskim radionicama.

Sažetak izvješća možete preuzeti OVDJE, a cjelokupan tekst s prilozima nalazi se OVDJE.

ZRS_logo_front