REZULTATI PROJEKTA NIMSEC

28.kolovoza, nakon 32 mjeseci provedbe službeno je završila provedba projekta NIMSEC. Projekt je sufinanciran u okviru programa Intelligent Energy Europe (IEE) koji je alat Europske unije namijenjen promicanju mjera energetske učinkovitosti i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije (OIE). U projektu je sudjelovalo 10 partnera iz 4 zemlje dok je za koordinaciju zadužena Lokalna energetska agencija LEA Pomurje. Regije obuhvaćene projektom su Pomurje u Sloveniji, Karlovo u Bugarskoj, Cadiz u Španjolskoj te Međimurje u Hrvatskoj. S hrvatske strane je u projektu, uz REDEA-u, sudjelovala i tvrtka Končar – Kućanski aparati d.o.o. iz Zagreba.

Sam naziv projekta NIMSEC je akronim punog naziva na engleskom jeziku koji u prijevodu znači „Novi i integrirani model energetski održivih zajednica“. Opći cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela energije iz OIE. Kako bi se pridonijelo ostvarenju ovog cilja osmišljen je SEC model odnosno model energetski održivih zajednica i mjere za njegovu provedbu. Prije kreiranja modela napravljane ja analiza proizvodnje i potrošnje energije u regijama obuhvaćenima projektom. U ovoj fazi napravljeni su i skraćeni energetski pregledi u 5 javnih zgrada s ciljem prikupljanja podataka o potrošnji energije kao prvom koraku prema uvođenju mjera energetske učinkovitosti.

Sastavni dio projekta bilo je informiranje i educiranje o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti na razini koncepta, ali i na specifičnoj razini primjene. U ovu svrhu organiziran je seminar „Suvremeni trendovi u sustavima grijanja“ na kojem su predstavljene tehnologije vodećih svjetskih i hrvatskih proizvođača sustava za grijanje. Organizirana je i radionica na temu „Propisi u praksi – poticana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora“ na kojima su se prisutni mogli upoznati s važećim propisima koji uređuju ovo područje, ali i dobiti odgovore na konkretna pitanja o njihovoj provedbi u praksi. Tiskani su edukativni plakati i letci koji su podijeljeni svim gradovima i općinama te osnovnim i srednjim školama u Međimurju. Informacije o područjima na koja se projekt fokusira objavljivane su u lokalnim i regionalnim novinama, a vijesti i zaključci s događanja organiziranih u okviru projekta objavljeni su u vijestima i specijaliziranim emisijama regionalnih radio i TV postaja.

U okviru projekta tvrtka Končar-KA je u suradnji s Graditeljskom školom Čakovec postavila energetski kutak kao mjesto gdje se zainteresirani mogu pobliže upoznati s energetski učinkovitim kućanskim uređajima, suvremenim sustavima rasvjete i grijanja,te upoznati druge slične tehnologije. Kutak je smješten u okviru Regionalnog centra za strukovno obrazovanje u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije koji djeluje u okviru Graditeljske škole Čakovec. Sam Centar je jedinstven u regiji jer se uz tehnologije predstavljene u energetskom kutku, mogu vidjeti i primjeri primjene drugih obnovljivih izvora energije i održive gradnje.

Projekt NIMSEC je inovativan i zbog činjenice da je u okviru projekta organiziran e-learning tečaj iz područja primjene solarnih sustava u graditeljstvu. Tečaj je organiziralo Sveučilište u Burgosu u Španjolskoj, a u njemu je sudjelovalo 19 polaznika iz svih dijelova Hrvatske. Budući da ovakav način učenja nije ograničen vremenom ni prostorom idealan je za ljude koji rade i nemaju vremena za putovanje na predavanja, a žele naučiti nešto novo i korisno. Stoga je predviđeno organiziranje sličnih tečajeva u okviru budućih projekata.

Uz prijenos znanja i najboljih praksi među regijama uključenima u projekt, tijekom projekta stvoreni su temelji za daljnje konkretne aktivnosti na promicanju korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u Međimurju. Definirani SEC model daje smjernice za buduće aktivnosti u ovom području i jedan je od temelja buduće strategije energetskog razvitka Međimurske županije. Zaključci iz ovog modela poslužit će za osmišljavanje konkretnih mehanizama za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kao što su npr. poticaji za ugradnju sunčevih kolektora na čijem se uvođenju u Međimurju već intenzivno radi. Promotivni i edukativni materijali osmišljeni u okviru projekta bit će i nakon završetka projekta dostupni javnosti te će služiti za podizanje svijesti o ovim temama, a iskustva iz e-learning tečaja bit će korištena pri osmišljavanju i provođenju sličnih tečajeva u budućnosti. Najveći interes za radionice u okviru projekta pokazali su ljudi koji već imaju temeljna znanja informacije iz ovog područja te se žele informirati o suvremenim trendovima ili traže konkretne smjernice za provedbu svojih projekata. NIMSEC je stvorio dobre temelje za buduće slične inicijative fokusirane na planiranje i donošenje političkih odluka, ali i za projekte iz područja energetike u okviru kojih će se konkretizirati mjere definirane SEC modelom. Na taj način dan je doprinos ostvarenju općeg cilja projekta i IEE programa, a to je povećanje energetske učinkovitosti i udjela energije iz obnovljivih izvora. Za Međimurje najveća dugoročna korist bit će kretanje prema što većoj energetskoj neovisnosti Međimurja kao regije i svih njegovih stanovnika.

Sve vijesti i dokumenti kreirani u okviru projekta dostupni su na dijelu internetske stranice REDEA-e posvećenom NIMSEC-u kao i na središnjoj internetskoj stranici projekta (nimsec.info).