REZULTATI OBRADE PROJEKATA U OPERACIJI 4.1.1.

REZULTATI OBRADE PROJEKATA U OPERACIJI 4.1.1.

Na natječaj za Operaciju 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” prijavilo se je 1.107 projekata, s ukupno traženim iznosom potpore od 2,1 mlrd kn. Odbijeno je 160 prijava (8 zbog umjetno stvorenih uvjeta), a za privremenu odluku o raspodjeli sredstava odabrano je 940 projekata, ukupne vrijednosti 861.840.000 kn.

Glavni cilj operacije 4.1.1. je modernizacija i povećanje konkurentnosti, pa se prihvatljiva ulaganja  odnose i na prilagodbu novouvedenim standardima Europske unije za poljoprivredna gospodarstva, kao i ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti.
Europska komisija savjetovala je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da određene projekte, kod kojih se pojavila sumnja na umjetno stvaranje uvjeta, dodatno analizira uz pomoć neovisnih revizora  te pravosudnih i financijskih institucija RH, što je i učinjeno. Temeljem dodatnih analiza Povjerenstvo za nepravilnosti u Agenciji za plaćanja odlučilo je odbiti financiranje za ukupno 10 projekata.

Slijedom toga, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će za 8 projekata iz operacije 4.1.1. izdati odluke o odbijanju potpore zbog utvrđene sumnje na umjetno stvaranje uvjeta s namjerom ostvarivanja većeg broja bodova, a time i veće financijske potpore iz EU.  Za 2 projekta iz operacije 4.2.1. Agencija će izdati Izjave o poništenju obveze. Svi ostali projekti koji su dodatno analizirani, a kod kojih nije potvrđena sumnja na nepravilnost bit će pod posebnom prismotrom u nadolazećem razdoblju.

Naime,  prema EU pravilima, kontrolne aktivnosti ne završavaju nakon izdavanja konačnih odluka o dodjeli sredstava, nego se one provode i prije isplate kao i unutar 5 godina od konačne  isplate korisniku. Utvrđene nepravilnosti za posljedicu imaju neisplatu potpore ili povrat sredstava.

10 projekata koji neće biti financirani, zatražilo je ukupno 316 milijuna kuna EU novca. Taj će se novac prebaciti u nove natječaj za mjeru 4. Programa ruralnog razvoja RH.

Za ostalih 940 projekta Agencija za plaćanja izdat će privremene odluke o raspodjeli sredstava. Sredstva se privremeno raspodjeljuju jer se ne mogu financirati svi projekti u okviru dostupnih financijskih sredstava. Uskoro će se na web stranici Agencije objaviti Rang lista s korisnicima kojima je Agencija izdala privremene odluke o raspodjeli sredstava. Nakon isteka žalbenog roka i postupaka koji ga prate, Agencija će izdati i konačne odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju.

Upravo zbog toga, crta na Rang listi projekata zaustavljena je na 240-om projektu koji će se financirati u operaciji 4.1.1. Pomicanje crte na rang listi rezultiralo bi dugotrajnim postupkom obrade kao i čekanjem okončanja svih postupaka koje bi poduzeli korisnici čiji su zahtjevi za potporom odbijeni, a sve to bi stopiralo korištenje raspoloživog EU novca. Dakle, novac iz prvog natječaja za operaciju 4.1.1. prebacit će se u novi natječaj koji će biti raspisan prema novim pravilima.

Više informacija dostupno je na stranicama Agencije za plaćanja u u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.