REPUBLICI HRVATSKOJ NA RASPOLAGANJU SREDSTVA IZ PROGRAMA LIFE DO 2017. GODINE

REPUBLICI HRVATSKOJ NA RASPOLAGANJU SREDSTVA IZ PROGRAMA LIFE DO 2017. GODINE

program_LIFE_3Za razdoblje 2014.-2020. godine osigurano je 26 milijardi kuna iz programa LIFE, a od toga je Hrvatskoj do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po prvi puta osigurao je mogućnost da projekti koji dobiju zeleno svijetlo financiranjem kroz LIFE, do polovine preostalog vlastitog udjela mogu povući iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što znači da nositelji projekta moraju osigurati od 12,5 do 20% vlastitih sredstava.

Programom će se sufinancirati pilot projekti, projekti najbolje prakse i informacijski iz dva potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti. Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije registrirane na području Europske unije, a natječaji će biti otvoreni od 1. lipnja 2015. godine.

Više o programu LIFE pogledajte ovdje.