REDEA OSPOSOBILA 19 VODITELJA REGIONALNOG RAZVOJA

REDEA OSPOSOBILA 19 VODITELJA REGIONALNOG RAZVOJA

          U srijedu 24. veljače 2016. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizirala je dodjelu potvrda o završenom programu osposobljavanja za voditelje regionalnog razvoja koji je uspješno završilo 19 polaznika, a provodio se u okviru projekta „REThINK – Regionalni prijenos i integracija strukovnih praksa o održivom razvoju“.

           Potvrde o završenom osposobljavanju polaznicima je uručila direktorica REDEA-e Sandra Polanec Marinović, koja je pritom naglasila da je za razvoj neke regije ključno postojanje kvalitetnih ljudskih potencijala koji razumiju što je održivi regionalni razvoj, koje su ključne EU politike iz domene regionalnog razvoja, te imaju potrebna znanja i vještine upravljanja projektnim ciklusom i strateškim planiranjem. Polaznicima su se također prigodnim riječima obratile Ana Kralj, voditeljica Odjela za strateško planiranje i Petra Pavičić, voditeljica Odjela za razvoj ljudskih potencijala, koje su bile jedne od predavačica u programu osposobljavanja te ih ohrabrile da stečeno znanje primijene već danas u svojim organizacijama. Polaznici osposobljavanja bili su predstavnici javnog sektora poput Hrvatske gospodarske komore, Međimurske županije, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o., zatim predstavnici gospodarskog sektora iz tvrtki  Vadas d.o.o. i Plus IT d.o.o., te predstavnici civilnog sektora iz udruga Autonomni centar – ACT, Turen, CRTM Sjever i Udruge tjelesnih invalida Međimurja.

            Filipa Blažon Šumečki iz udruge Autonomni centar – ACT nakon završetka dodjele diploma istaknula je da će stečeno znanje primijeniti na svojem radnom mjestu kao voditeljica projekata u udruzi, te da će informacije koje je stekla ovim osposobljavanjem iskoristiti već sada prilikom pisanja prekograničnih i međuregionalnih projekata, poput Interreg Slovenija-Hrvatska, Interreg Dunav i sl.

            Projekt REThiNK bio je financiran u sklopu Programa Leonardo da Vinci. Vodeći partner bila je Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o., a provodio se od 1. 11. 2013. do 31. 1. 2016. Osim REDEA-e na projektu je sudjelovalo još 7 partnera, od toga 3 razvojne agencije iz Hrvatske te partneri iz Austrije, Slovenije, Slovačke i Poljske. Program osposobljavanja bio je organiziran u okviru pilot ciklusa u 4 modula u ukupnom trajanju od 120 sati (70 sati predavanja, 50 sati online učenja), a održavao se kroz prosinac 2015. i siječanj 2016.

ReThink2 ReThink3 ReThink4