REDEA ZAPOČINJE PROVEDBU TRIJU PROJEKATA SUFINANCIRANIH OD EU

REDEA ZAPOČINJE PROVEDBU TRIJU PROJEKATA SUFINANCIRANIH OD EU

 

30. studenog potpisani su ugovori između Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje (SJFU) Ministarstva financija i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e o dodjeli financijskih sredstava EU za sufinanciranje provedbe triju REDEA-inih prekograničnih projekata ukupne vrijednosti 320.000 EUR. Europska komisija i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka osiguravaju 75% ukupnih sredstava za svaki projekt. Projekti IMPER, GreenEnergy i InveStimulation pripremljeni su u suradnji s prekograničnim partnerima iz Slovenije i Mađarske te su prijavljeni na natječaj u okviru programa Interreg IIIA koji je zaključen u veljači 2006. godine. Vremensko razdoblje koje je proteklo od zaključivanja natječaja pa do samog početka provedbe, rezultat je zahtjevne procedure pregovaranja i formiranja sustava za financiranje tzv. EU projekata na nacionalnoj razini.

 

Projekt IMPER odnosi se na poboljšanje prekogranične suradnje između međimurskih i pomurskih poduzetnika. IMPER je osmišljen zbog postojanja izvozno orijentiranih poduzetnika u Međimurju i Pomurju koji iskazuju interes za prekograničnu suradnju i potrebe za ostvarivanjem konkretne poslovne suradnje između ovih poduzetnika. Ovo će se postići kroz niz zajedničkih aktivnosti od kojih će središnja biti zajednički nastup na sajmu. Bit će izdane brošure koje će predstaviti poduzetnike i pokrenuta internetska stranica projekta. Također će biti organizirane dvije konferencije cilj kojih je upoznavanje javnosti s projektom. Ukupna vrijednost projekta je 95 000 €. Sve projektne aktivnosti bit će provedene do prosinca 2008. godine.

 

Glavni cilj projekta Green Energy je razvoj prekograničnog partnerstva na području alternativnih izvora energije u svrhu zajedničkog planiranja, izrade analiza i studija kao podloga za povećanje korištenja alternativnih izvora energije, a time i očuvanje okoliša. Ciljne skupine su eksperti i institucije iz područja energetike te krajnji korisnici kao što su mali i srednji poduzetnici i domaćinstva. Očekuje se da će u okviru projekta biti izrađene analize i inicijalna strategija razvoja alternativnih izvora energije. Također će se održati tri konferencije o potencijalima i mogućnostima korištenja energije biomase, geotermalne energije te energije vjetra. Uključivanjem javnosti u projekt kroz promotivne materijale i sudjelovanje na radionicama, ojačat će se svijest o korištenju alternativnih izvora energije kao i o održivom korištenju energije. Ukupna planirana vrijednost projekta je 120 500 €, a predviđa se da će projekt trajati do studenog 2008.

 

Projekt InveStimulation usmjeren je na zajedničku promociju ulaganja u pogranična područja, Međimursku županiju i Županiju Zala. Osnovni cilj projekta je uobličiti i standardizirati  ponudu  za investitore kako bi bili u prilici odabrati njima najpogodniju lokaciju za ulaganje u ovom području. Ovaj projekt rezultirat će stvaranjem promocijskog paketa investicijskih potencijala dviju županija koji će uključivati brošure, internetsku stranicu i multimedijalnu prezentaciju, a u ljeto sljedeće godine održat će se investicijska konferencija u Čakovcu. Ciljne skupine predstavljaju poduzetničke zone i lokalna uprava koja njima upravlja, kao i poduzeća koja namjeravaju proširiti svoje poslovanje. Provodit će se i aktivnosti koje će imati za cilj upoznavanje javnosti i šire zajednice s projektom. Proračun projekta iznosi 104 500 €, a predviđeni završetak provedbe je kraj kolovoza 2008 godine.

 

Izvođenje značajnog dijela aktivnosti vezanih uz postizanje rezultata ugovorit će se s domaćim poduzećima. Na ovaj način će niz poduzeća dobiti priliku upoznati se s procedurama u tzv. EU projektima oko kojih u lokalnoj zajednici još uvijek postoji niz nepoznanica.