REDEA USPJEŠNO ZAVRŠILA JOŠ JEDAN CIKLUS EDUKACIJA

REDEA USPJEŠNO ZAVRŠILA JOŠ JEDAN CIKLUS EDUKACIJA

… 8 edukacijskih aktivnosti,

ukupno 157 polaznika edukacija,

40 sudionika individualnih savjetovanja.

Rezime je to programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji je REDEA provodila puna dva mjeseca, od 16. rujna do 23. studenoga 2015. godine.

REDEA već nekoliko godina provodi edukacije namijenjene zaposlenicima općina, gradova i županije te malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima. Ove godine kroz ciljane edukacije s raznovrsnim temama, od pripreme projekata i njihove provedbe, predstavljanja mogućnosti financiranja projekata kroz Operativne programe u RH i transnacionalne programe suradnje, edukacije o državnim potporama, strateškom planiranju te specijaliziranim edukacijama o EU fondovima za potrebe gospodarstva, ojačani su ljudski kapaciteti kako u lokalnoj i regionalnoj samoupravi tako i kod ostalih ciljnih skupina obuhvaćenih ovim programom.

r5 (2)