REDEA PROVODI UPITNIK O EKO INOVACIJAMA

REDEA PROVODI UPITNIK O EKO INOVACIJAMA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA jedan je od partnera na transnacionalnom projektu “Eco-innovatively connected Danube Region” (projektni akronim EcoInn Danube). Projektni konzorcij sastoji se od 14 projektnih partnera i 3 pridružena partnera iz 13 zemalja Dunavske regije.

Opći cilj projekta je unaprijediti suradnju inovatora u području eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko tehnologija u Dunavskoj regiji. Jedan od rezultata projekta je razvoj posebnih alata i mreža za povezivanje inovatora, znanstvene zajednice, industrije, malih i srednjih poduzeća, investitora, trećeg sektora, šire javnosti i kreatora zakonodavnog okvira. Jačanjem povezivanja lokalnih inovatora ojačat će se transnacionalni eko sustav inovacija. Istraživački sektor i znanstvena zajednica pomoći će izraziti potrebe za intenzivnijom podrškom istraživanju u ekološkom području. Mala i srednja poduzeća definirat će konkretna područja razvoja eko tehnologija i definirati prepreke u njihovoj primjeni. Treći sektor aktivan u zaštiti okoliša odražava društvene potrebe. Javna vlast kao kreatori zakonodavnog okvira mogu utjecati kroz podršku eko inovatorima.

Projekt EcoInn Danube predviđa izravnu uključenost prethodno definiranih dionika u provedbu rezultata projekta, raspravljanjem i razvojem strategije, akcijskog plana i baze podatka kroz izravno sudjelovanje na sastancima lokalnih i transnacionalnih dionika s ciljem poboljšanja u području zaštite okoliša.

Rezultati ovog projekta donose koristi cijelom društvu jer će se razvijati eko inovacije temeljene na konkretnim društvenim i ekološkim potrebama te će se razvijati eko tehnologije orijentirane za primjenu u praksi. Da bi rezultati projekta bili visoke kvalitete i odražavali stvarne potrebe, pripremili smo upitnik s ciljem utvrđivanja potreba i zahtjeva u području eko inovacija. Upitnik je namijenjen prethodno definiranim dionicima, a prema bazi podataka s kojima raspolaže Regionalna razvoja agencija Međimurje REDEA. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za potrebe ovog projekta.

Izuzetno nam je važno čuti Vaše mišljenje o problematici u području eko inovacija. Stoga Vas molimo da odvojite dio vremena kako biste odgovorili na pitanja postavljena u upitniku i da to pokušate učiniti do 30. svibnja 2017. Ispunjavanje upitnika traje oko 15 minuta.

Upitniku možete pristupiti OVDJE.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pošaljite mail ili kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Kralj (ana.kralj@redea.hr, 040/395 535).