REDEA NA KICK OFF SASTANKU PROJEKTA SENSES U BUDIMPEŠTI

REDEA NA KICK OFF SASTANKU PROJEKTA SENSES U BUDIMPEŠTI

REDEA je u siječnju 2017. započela s provedbom međunarodnog projekta u području društvenog poduzetništva pod nazivom SENSES. Projekt je sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020., a bio je prijavljen na prvi poziv u okviru spomenutog Programa u rujnu 2016. godine i to u sklopu prioritetne osi Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija. Projekt će se provoditi do lipnja 2019. godine.

danubelogoSENSES je projekt usmjeren unaprjeđenju okruženja za društveno poduzetništvo, a provodit će ga deset partnera pod vodstvom mađarskog Javnog neprofitnog društva za razvoj industrije (www.ifka.hu) iz Budimpešte. Proračun projekta iznosi ukupno 1.530.777,50 EUR. U državama obuhvaćenim projektom (Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovenija, Rumunjska, Slovačka, Austrija, Srbija, Moldavija) uočen je trend neodrživosti poslovnih modela postojećih društvenih poduzeća, neodgovarajući instrumenti financiranja i poticaja te loši odnosi između društvenih poduzeća i tržišnih aktera. Iz tog će se razloga projektom SENSES uspostaviti transnacionalna mreža društvenih poduzeća, društveno odgovornih tradicionalnih poduzeća, ulagača, znanstvene zajednice, kreatora javnih politika, kao i nevladinih organizacija koji će zajedno promicati inovativne modele društvenog poduzetništva i društvene inovacije za održiv gospodarski razvoj Dunavske regije.

U Budimpešti se od 14. do 16. veljače 2017. održava kick-off sastanak projektnih partnera, a na sastanku iz REDEA-a sudjeluju djelatnice Petra Pavičić i Karolina Kokot. REDEA je u projektu voditelj radnog paketa komunikacijskih aktivnosti te će, između ostalog, biti zadužena za izradu komunikacijske strategije projekta, a o samoj važnosti komunikacijskih aktivnosti u projektu Petra Pavičić je održala prezentaciju na sastanku.

Projekt SENSES je “policy making projekt” te će se on bazirati na izradi strategije društvenog poduzetništva za Dunavsku regiju koja će biti razbijena u akcijske planove po partnerskim zemljama. Sastanak moderira voditeljica projekta Maria Baracsi iz IFka organizacije, a okupljenima će se danas kasnije putem video streaminga obratiti Xavier Le Mouniere iz Europske komisije koji će govoriti o načinima na koje EU potiče društveno poduzetništvo i društvene inovacije.

media-share-0-02-05-0e9c87baae9a8fe712e9a0e6aa684228c6300528ea3e941cce5f882b3714f5d9-Picture media-share-0-02-05-82b8017295d5cbed7b9ed8734f58cc0a8c70db919d267fbc06612ceb3607d6cc-Picture media-share-0-02-05-372c01f5cf50d00fa00fc8879796118fb3a2b83275295a5ec1a40d5e1f6bc14a-Picture media-share-0-02-05-b283aa064dde45b2d5d44c5ecf516d7f5b69fddad6087299ba9e31517de7e446-Picture media-share-0-02-05-d3aa6dda196e132f85740047dd45fd52ec104e503c9efede000dc7000db61651-Picture