REDEA-i CERTIFIKAT REGIONALNOG KOORDINATORA

REDEA-i CERTIFIKAT REGIONALNOG KOORDINATORA

U skladu s Pravilnikom o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj gđa Željka Kovačić, svečano je dodijelila certifikat regionalnog koordinatora Regionalnoj razvojnoj agenciji REDEA. Certifikat je u ime REDEA-e primio direktor Matija Derk.

Prema Pravilniku, zadaće regionalnih koordinatora su, među ostalim, koordinirati izradu Županijske regionalne strategije (ŽRS), izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a, praćenje provedbe ŽRS-a, koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj te sudjelovanje izrade projekata na razini statističke regije.