Razvojne inicijative

Na području poljoprivrede, turizma i ruralnog razvoja REDEA je do sada realizirala niz projekata i inicijativa kao što su:
•    provođenje poticajnog kreditiranja u poljoprivredi,
•    promotivne aktivnosti na razvoju poljoprivrede i turizma,
•    sudjelovanje u kreiranju i razvoju Međimurske vinske ceste,
•    pomoć u jačanju međimurskih proizvođača unutar tržišnih lanaca,
•    suradnja na osmišljavanju i provođenju zajedničkih projekata (suradnja na razvoju turizma uz rijeku Muru, ispitivanje potencijala razvoja zdravstvenog turizma, promociji i razvoju cikloturizma, suradnja  na području zajedničkog prekograničnog planiranja i sl.).

 

REDEA je vodila proces izrade Strategije ruralnog razvoja poljoprivrede Međimurske županije u kojem su definirani razvojni prioriteti i pravci razvoja te se u skladu s time pripremaju ciljani projekti i provode aktivnosti. Također, u okviru jednog od prekograničnih projekata koji je osmislila i inicirala REDEA, izrađena je i Marketinška strategija razvoja turizma Međimurske županije koja je temelj za daljnji usmjereni razvoj turizma i ciljanu promociju za veću prepoznatljivost Međimurja kao turističke regije.