Redea

RAZVOJNA STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2021.

 

VIZIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Međimurje, županija snažnoga poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja

Kako bi ostvarili željenu postavljenu viziju, ciljevi i razvojni prioriteti Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. su:

 •  CILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVA
 • 1P1 Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva u cjelini
 • 1P2 Poticanje inovacija i razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću
 • 1P3 Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva
 • 1P4 Povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete
 • 1P5 Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije
 •  CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVA
 • 2P1 Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 • 2P2 Unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete  zdravstvenih usluga
 • 2P3 Jačanje socijalne uključenosti skupina u  osjetljivom položaju
 • 2P4 Jačanje uloge civilnog društva
 • 2P5 Očuvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture
 • 2P6 Poboljšanje dostupnosti usluga stanovništvu
 •  CILJ 3. OČUVANI PRIRODNI RESURSI I RAZVOJ ODRŽIVE INFRASTRUKTURE
 • 3P1 Zaštita prirode i okoliša
 • 3P2 Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture
 • 3P3 Postizanje veće energetske učinkovitosti
 • 3P4 Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. te je dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU putem sljedeće poveznice:

Strategija regionalnog razvoja RH 2020.

JAVNO SAVJETOVANJE o Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. održano je od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine, a više informacija dostupno je ovdje. Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici održanoj, 14. prosinca 2017. godine, donijela Odluku o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine. Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10), a kojeg su od rujna 2015. zamijenile Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe te predstavlja osnovni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije.

Skip to content