Razvojna strategija Međimurske županije 2011.-2013. (2017.)

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) koji je usvojen 2014. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos ukupnom razvoju Hrvatske.

Područja koja strategija obuhvaća ne odnose se samo na gospodarstvo, već na ukupni društveni rast i razvoj. Razvojna strategija Međimurske županije 2011. – 2013. jednoglasno je prihvaćena na sjednici Skupštine Međimurske županije 7. veljače 2011. godine.

Odlukama Skupštine Međimurske županije (prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) od 10. listopada 2013. godine, 9. listopada 2014. godine, 7. listopada 2015. godine i 21. prosinca 2016. godine produljeno je važenje strategije do kraja 2017. godine.

Vizija Međimurske županije:

„Međimurje, županija snažnoga poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja.“

U nastavku se nalazi cjelokupni dokument Strategije kao i njegov sažetak:

U prosincu 2013. REDEA je započela proces izrade Razvojne strategije Međimurske županije do 2020., a više o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Arhiva izvješća Razvojne strategije MŽ 2011. – 2013. (2017.):