Razvojna strategija MŽ

Razvojna strategija Međimurske županije 2011. – 2013. jednoglasno je prihvaćena na sjednici Skupštine Međimurske županije 7. veljače 2011. godine. Odlukama Skupštine Međimurske županije (prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) od 10. listopada 2013. godine te 9. listopada 2014. godine produljeno je važenje strategije do kraja 2015. godine.

 

U nastavku se nalazi cjelokupni dokument Strategije kao i njegov sažetak:

 Razvojna strategija Međimurske županije 2011-2013 – Sažetak
 Razvojna strategija Međimurske županije 2011-2013 

 

Svake godine prema metodologiji propisanoj od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU REDEA priprema izvješće o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije s ciljem sumarnog prikazivanja provedenih aktivnosti unutar pojedinih razvojnih mjera što uključuje financijske i pokazatelje rezultata. Izvješće za 2013. godinu može se preuzeti u nastavku:

Izvještaj o provedbi razvojne strategije Međimurske županije za 2013. godinu

Prilog 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Prilog 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe mjera ŽRS po područjima razvoja

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. započela je konferencijom održanom
9. prosinca 2013. godine na kojoj je predstavljen predviđeni tijek izrade kao i stanje s pripremom programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Ključni dionici iz javnog, civilnog i privatnog sektora pozvani su uključiti se u radne skupine po sljedećim područjima:

  1. Konkurentnost gospodarstva (voditelj radne skupine – Jako Horvat)
  2. Ruralni razvoj (voditeljica radne skupine – Mihaela Pancer Zadravec)
  3. Društvene djelatnosti i civilno društvo (voditeljica radne skupine – Petra Pavičić)
  4. Okoliš, prostor i infrastruktura (voditeljica radne skupine – Ana Kralj).

Do rujna 2014. godine u radne skupine uključilo 70-ak osoba.

U travnju 2014. godine župan Međimurske županije imenovao je članove Partnerskog vijeća na razdoblje od 4 godine. Partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini Međimurske županije s ciljem poticanja razvoja Međimurske županije, predlaganja razvojnih projekata županu, sudjelovanja u izradi i praćenju strateških dokumenata namijenjenih razvoju i davanja smjernica pri izradi županijske razvojne strategije. Aktualno Partnersko vijeće Međimurske županije sastoji se od 30 članova predstavnika civilnog, privatnog i javnog sektora. Konstituirajuća sjednica održana je 18. rujna 2014. godina na kojoj je za predsjednicu izabrana gđa Mirjana Pintar koja je tu dužnost obnašala i u prethodnom sazivu.


REDEA je u razdoblju do prve radionice za izradu ŽRS do 2020. održane 28. svibnja 2014. godine pripremila osnovnu analizu, koju su radne skupine na radionici komentirale, zatim identificirale i rangirale razvojne probleme i izradile nacrt SWOT analize. Do druge radionice održane 24. rujna 2014. godine SWOT analize su upotpunjene i usklađene s osnovnom analizom te je izrađen prijedlog strateških ciljeva i prioriteta. Radne skupine su na radionici raspravljale o viziji Međimurske županije do 2020. godine, zatim o strateškim ciljevima i prioritetima te su dale prijedloge mjera. Na trećoj radionici održanoj 3. prosinca 2014. godine sudionici radnih skupina raspravljali su o svrhama mjera, pokazateljima i nositeljima, a
radni materijal nastao iz treće radionice možete preuzeti ovdje.

Arhiva izvješća:

 Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije za 2012. godinu 

 Prilog 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja 

 Prilog 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe mjera ŽRS po područjima razvoja 

 Prilog 3. Popis dionika koji su dostavili podatke za pripremu izvješća 

Više o strateškom planiranju možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Strateško planiranje

 

Pristup bazi prijavljenih projekata moguće je preko sljedeće poveznice:
ŽRS baza projekata