RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI ZA 2020.

RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI ZA 2020.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv kojim se podupiru programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture potencijalnoj publici, senzibilizirajući je općenito za područje umjetnosti i kulture, te osposobljavaju za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture koristeći različite metode, prakse i iskustva iz područja kreativnog obrazovanja, medijacije i komunikacije putem digitalnih platforma.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Kroz ovaj Poziv, financirat će se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda iz područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književnosti, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.

Za ovaj Poziv osigurano je do 2.000.000,00 kuna:

  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

Prijavitelj može prijaviti najviše 2 programa.

Prijave se podnose na online obrascu putem e-prijavnice u sustavu NIAS.

Rok prijave: 9. 12. 2019.

Više informacija o Pozivu OVDJE.