RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PLANIRANJE I FINANCIRANJE

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PLANIRANJE I FINANCIRANJE

U tijeku je izrada Županijske razvojne strategije koja kao jedno od ključnih područja za kontinuirani održivi razvoj prepoznaje razvoj ljudskih potencijala. Istovremeno, započela je i izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala  kroz projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje, što je zadatak partnera iz partnerskog vijeća. Radni sastanci s relevantnim dionicima krenut će početkom iduće godine.  

Za područje razvoja ljudskih potencijala od prošle godine su na raspolaganju brojne darovnice Europske unije koje služe kao vježbaonice za korištenje strukturnih fondova, u prvom redu Europskog socijalnog fonda. Kako će broj prilika za povlačenje EU sredstava rasti, izrazito je važno da se što veći broj dionika uključuje u pripremu i provedbu projekata kako bismo povećali sposobnost privlačenja i korištenja sredstava koja su nam raspoloživa.

Početkom 2011. bit će otvoreno nekoliko natječaja za darovnice u okviru programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala koji podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje. Jedna grant shema će biti usmjerene na poboljšanje pristupa tržištu rada  visoko obrazovanim dugotrajno nezaposlenim osobama, što je i prethodne godine na razini županije prepoznato kao osobito važna mjera za stvaranje uvjeta za ostanak visokoobrazovanih osoba u županiji, ali tada nije bilo posebne grant sheme usmjerene upravo na tu ciljnu skupinu.

Novost je i grant shema Širenje mreže pružatelja socijalnih usluga kroz koju će se, među ostalim, poticati razvoj socijalnih usluga koje ciljaju prema usklađivanju privatnog i poslovnog života, posebno kroz razvoj usluga za čuvanje djece. Mjere kroz koje će se razvijati poduzetništvo bit će od ove godine još zanimljivije, jer će prema najavama biti moguć tzv.re-granting, odnosno, dodjela manjih subvencija za, primjerice, pokretanje vlastitog poduzeća iz sredstava EU.

Osim navedenih, bit će raspisana i mjera za poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženim skupinama koja se ne bi trebala bitno razlikovati od mjere raspisane prošle godine te još jedna nova mjera – razvoj inicijativa za zapošljavanja u lokalnoj zajednici usmjerena na razvoj inovativnih lokalnih inicijativa za zapošljavanje, a posebno će biti usmjerena na financiranje mjera definiranih u županijskoj Strategiji razvoja ljudskih potencijala.

Od mjera koje će koristiti obrazovni sektor, za prvu polovicu 2011. najavljeno je ponavljanje  grant sheme Provedba novih kurikula, te raspisivanje grant shema Integracija skupina u nepovoljnom položaju u sustav obrazovanja, Daljnji razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

Osim kroz IPA IV Razvoj ljudskih potencijala, pojedine komponente iz ovog područja moguće je oblikovati u projekte i prijavljivati na prekograničnu suradnju s Mađarskom i Slovenijom (IPA II), a sredstva je moguće povlačiti i iz Programa zajednice – prije svega programa PROGRESS koji je fokusiran na razvoj politika i modela u područjima koja pokriva, kroz neki od potprograma Programa za cjeloživotno učenje te kroz program Mladi na djelu.  Ostali izvori financiranja koji mogu biti korišteni za projekte usmjerene na razvoj ljudskih potencijala  obuhvaćaju privatni sektor, sredstva Svjetske banke, bilateralne projekte vlada, UNDP te ostale međunarodne organizacije.

Još je jedna novost vezana uz samu izradu prijava na natječaje – od iduće godine najavljeno je da će se kao prvi korak u prijavi projektnog prijedloga na ocjenjivanje slati samo sažetak prijedloga, a cjelovit prijavni obrazac prijavitelji će popunjavati tek nakon pozitivno ocijenjenog sažetka.