RAZVOJ JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE 2020.

RAZVOJ JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE 2020.

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Predlagatelji projekta su županije, općine i gradovi, a svaki može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu. Predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18):
1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90%
III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%
2. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine
I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90%
V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%.

Prihvatljivi su troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma.

Ukupno raspoloživa sredstva su 25.000.000,00 kn, a poziv je otvoren do 1. svibnja 2020. godine.

Više o javnom pozivu možete vidjeti OVDJE, a program Javnog poziva možete preuzeti na POVEZNICI.

VAŽNO!!!

Dana 25.11.2020. Ministarstvo turizma objavilo je kako se obustavlja Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini. Više informacija možete vidjeti OVDJE.