FOND ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT

FOND ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT

Na portalu e-Savjetovanje otvoreno je javno savjetovanje o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu i o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu

Uredbama je propisan način raspodjela sredstava iz oba fonda, a njihovi korisnici, lokalne i regionalne turističke zajednice te udružene turističke zajednice, moći će koristiti za aktivnosti predviđene godišnjim programom rada, koje nisu mogle realizirati radi situacije nastale uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Savjetovanje je otvoreno do 29. 11. 2020., a više informacija možete vidjeti OVDJE.