RASPISAN NATJEČAJ “ŽENE NA TRŽIŠTU RADA”

RASPISAN NATJEČAJ “ŽENE NA TRŽIŠTU RADA”

Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (CES DFC) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje raspisao je natječaj „Žene na tržištu rada“ za projekte koji potiču razvoj učinkovitije aktivne politike tržišta rada kao preduvjeta za socijalnu uključenost i pristup tržištu rada za posebno ranjive skupine žena. Natječaj je otvoren u sklopu 4. komponente IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala, prioritet 2, mjera 2.1.

Prihvatljivi prijavitelji:
– poduzeća /ustanove koje pružaju specijalizirane usluge rehabilitacije, usluge psiho-
socijalne naravi, usluge u području razvoja ljudskih potencijala i usluge
usmjerene na tržište rada, obrazovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i
profesionalnog savjetovanja, savjetovanje o samostalnom pokretanju posla
– udruge poslodavaca i komore, udruženja, lokalna i regionalna uprava, lokalne i regionalne razvojne agencije
– nevladine organizacije
– međunarodne organizacije

Ciljne skupine:
– nezaposlene žene starije od 40 godina
– dugotrajno nezaposlene žene (više od jedne godine)
– neaktivne žene, neovisno jesu li korisnice socijalne pomoći
– samohrane majke, neaktivne ili nezaposlene dulje od 6 mjeseci
– nezaposlene žene iz županija s najvišom stopom nezaposlenosti (Međimurska županija ne ulazi ovdje)
– nezaposlene žene pripadnice nacionalnih manjina, posebno romske nacionalne
manjine

Prihvatljive aktivnosti:
–  aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje vještina i znanja ranjive skupine žena kroz ciljane treninge i edukacije
–  aktivnosti koje podupiru stažiranje/praksu i druge relevantne usluge vezane uz poslovno posredovanje prema ranjivim skupinama žena
– aktivnosti usmjerene na razvoj novih usluga i metoda rada s ranjivim skupinama žena

Trajanje aktivnosti: max. 12 mjeseci
Indikativni budžet (IPA+co-financing): 2,000,000 € 
Iznos darovnice: između 90.000 i 140.000 € (maksimalno 85% ukupno prihvatljivih troškova)

Rok za prijavu: 30. studeni 2009.
Kompletna dokumentacija za prijavu na natječaj dstupna je na stranici http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?id=69