RASPISAN JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA ZA PROGRAM “KORAK VIŠE” U 2012.GODINI

RASPISAN JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA ZA PROGRAM “KORAK VIŠE” U 2012.GODINI

Raspisan je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora „Korak više“ u 2012. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje unapređenja ponude turističkog sektora kroz:

 

Aktivnost I:

Poticanje povećavanja konkurentnosti destinacije

a) Poticanje izgradnje dodatnih sadržaja i unapređenja dodatne ponude hotelsko-turističkih objekata

b) Poticanje izgradnje sadržaja i unapređenja ponude destinacije s ciljem produženja turističke sezone i povećanja ukupnog turističkog prometa

c) Poticanje obnove i opremanje plovnih i plutajućih objekata te izgradnju, obnovu i opremanje sadržaja na/uz vodu namijenjenih turističkoj ponudi

d) Poticanje proizvodnje u funkciji turizma – proizvodnja izvornih suvenira; proizvodnja autohtonih eno-gastronomskih proizvoda

e) Prilagođavanje korištenja javnih površina i prostora turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

f) Poticanje značajnih događanja koji pridonose povećanju turističke potrošnje

g) Izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije za realizaciju greenfield i brownfield projekata

Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugoj osnovi pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

 

Aktivnost II:

Izjednačavanje konkurentnosti na otocima

• Subvencija razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca

 Prijaviti se mogu:

  • Za Aktivnost I. – Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove, znanstveno-obrazovne ustanove, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice regionalne i lokalne samouprave

Za Aktivnost II. – Pravne i fizičke osobe koji se bave pružanjem usluga smještaja u hotelima na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca

Cjeloviti tekst Programa, popis potrebne dokumentacije, obrazac zahtjeva KV-1/12 i KV-2/12 sastavni su dio Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

Javni poziv otvoren je do 01. listopada 2012.

 

Za sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva možete se javiti u REDEA-u na broj telefona 040/395-560 ili nas kontaktirati putem elektroničke pošte redea@redea.hr.