RANA UPOZORENJA POLJOPRIVREDNICIMA KROZ AGRONET SUSTAV

RANA UPOZORENJA POLJOPRIVREDNICIMA KROZ AGRONET SUSTAV

Agencija za plaćanja je u AGRONET sustav postavila rana upozorenja poljoprivrednicima kako bi se smanjile greške kod podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu.

Prihvatljiva površina za dobivanje potpore je poljoprivredna površina koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav u skladu s pravilnikom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredniku je dostupan  podatak „Monitoring obavijesti“  koji mu omogućuje da ispravnije popuni Jedinstveni zahtjev.

Više informacija OVDJE.