RADIONICA – ZAŠTITA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

RADIONICA – ZAŠTITA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA i poduzeće WLW organiziraju u Čakovcu u poslovnim prostorima REDEA-e radionicu na temu

ZAŠTITA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

29. rujna 2010. godine, 09:00-15:00 sati

Čakovec, REDEA (Bana Josipa Jelačića 22)

Cilj radionice je informirati i na nekoliko praktičnih primjera pokazati kako planirati, organizirati i provoditi naplatu potraživanja, primjenjujući sljedeću kombinaciju:

1. Prikupljanjem podataka, njihovom razumijevanju, pretvaranju u korisne informacije te korištenju istih.

2.  Kvalitetnim ugovaranjem poslovnih odnosa primjenom zaštitnih odredbi u skladu sa zakonima i poslovnom praksom.

3. Poznavanjem zakonskih okvira, instrumenata osiguranja naplate i postupaka u naplati potraživanja.

Sadržaj seminara:

  • Uvid u komercijalne i javne baze podataka i njihove sadržaje,  mogućnosti i postupci korištenja
  • Kako što jednostavnije i učinkovitije procijeniti bonitet klijenta ili ciljanog potencijalnog klijenta
  • Kako prema utvrđenim bonitetima i raspoloživim resursima provesti segmentaciju potencijalnog tržišta te distribuciju po prodajnim kanalima
  • Zakonske odredbe koje je potrebno ugraditi u ugovore (narudžbe) u svrhu zaštite dobavljača/ isporučitelja od rizika nenaplativnosti i kašnjenja
  • Praktična primjena instrumenata osiguranja plaćanja (mjenice, zadužnice, jamstva) 
  • Primjeri tijeka komunikacije i postupaka u naplati potraživanja (kombiniranje pismene, telefonske i direktne komunikacije) kojom se kontinuirano pojačava pritisak na dužnika
  • Priprema i provođenje ovršnih postupaka u suradnji sa javnim bilježnicima i institucijama kod koji dužnik obavlja platni promet  

Radionica će se sastojati od dva dijela – u prvom će se kroz predavanje ukazati na teorijske postavke upravljanja potraživanjima, dok će se u drugom dijelu fokus usmjeriti na praktične primjere, te se stoga mole svi polaznici da sa sobom ponesu kalkulator.

Predavač i voditelj radionice bit će gospodin Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI, ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM i ovlašteni računovođa. Od ukupno 30 godina radnog staža, 20 godina je proveo radeći u nekoliko organizacija različitih veličina i djelatnosti na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama, računovodstvom i kontrolingom. Trenutno je zaposlen u poduzeću Wer liefert was? d.o.o. (WLW) na poziciji rukovoditelja financija i kontrolinga. Kao stalni trener-predavač u okviru HUP-ovog programa usavršavanja menadžera PUMA, vodi seminare i radionice na teme kontrolinga, upravljanja financijama i menadžerskog računovodstva.

S obzirom na sve veću važnost organizacije, praćenja i upravljanja strukturom i dinamikom naplate potraživanja u trenutnoj gospodarskoj i financijskoj krizi, pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem iskoristite priliku da kroz ovu radionicu unaprijedite svoje poslovanje.

Iako je sudjelovanje na radionici besplatno, broj mjesta je ograničen te Vas ljubazno molimo da kao potvrdu svog dolaska popunite prijavnicu koju možete skinuti OVDJE. Popunjenu prijavnicu molimo da pošaljete do 23. rujna 2010. godine na adresu elektroničke pošte redea@ck.t-com.hr ili na broj faksa +385 40 395 142.

Za dodatna pitanja vezana uz radionicu slobodno se obratite u REDEA-u na broj telefona +385 40 395 560.