RADIONICA O PROCEDURAMA JAVNE NABAVE PO PRAVILIMA EU

RADIONICA O PROCEDURAMA JAVNE NABAVE PO PRAVILIMA EU

Procedura javne nabave po pravilima EU jedan je od zahtjevnijih aspekata provede EU projekta. Natječajna dokumentacija za nabavu usluga, roba ili radova opsežnija je i kompliciranija što je veći iznos nabave i upravo sastavljanje potrebne dokumentacije predstavlja veliki izazov za provoditelje projekata. Kako bi se dao što bolji praktični uvod u pravila i primjene pojedinih postupaka nabave, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizira dvodnevnu radionicu o PRAG-u (Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći europskih zajednica trećim zemljama).


Radionica će se održati 13. i 14. lipnja 2012. u Čakovcu u prostorijama Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje.


Radionica je namijenjena svima koji se u svojem radu bave EU projektima i koji provode ili će provoditi postupke javne nabave po pravilima EU. Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali je obavezno prijaviti sudjelovanje putem prijavnog obrasca. Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete najkasnije do 11. lipnja 2012. na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr


Preporučamo prijavu samo jednog polaznika po instituciji. Radionica se organizira u sklopu projekta „Mladi i razvoj lokalnog gospodarstva “ koji je sufinanciran iz IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Predavači su iskusni stručnjaci iz poduzeća Altus Consulting d.o.o.


Program radionice

Prijavni obrazac