RADIONICA NA TEMU VAŽNOST LJUDSKOG KAPITALA ZA KONKURENTNOST REGIJE

RADIONICA NA TEMU VAŽNOST LJUDSKOG KAPITALA ZA KONKURENTNOST REGIJE

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA i AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije u suradnji s organizacijskim odborom Europskog regionalnog ekonomskog foruma EREF 2010 organiziraju pripremnu radionicu u sklopu ovogodišnjeg Foruma. Tema radionice je važnost ljudskog kapitala za konkurentnost regije s naglaskom na postojeće aktivnosti i projekte, ali i inicijative za usklađivanje znanja i vještina ljudi s potrebama koje postoje u gospodarstvu. Radionica će se održati 19. svibnja 2010. u zgradi Scheier u Čakovcu, s početkom u 10 sati.

Predavači na radionici će biti predstavnici razvojnih i obrazovnih institucija s područja Hrvatske. Sudjelovanje na radionici je besplatno, a za prijavu molimo da popunjenu prijavnicu pošaljete najkasnije do 14. svibnja 2010. na adresu: redea@ck.t-com.hr. 

 

PROGRAM RADIONICE

 

9:30 – 10:00    Registracija sudionika

10:00 – 10:15  Uvodna riječ, REDEA d.o.o. i AZRA d.o.o.

Predstavljanje EREF 2010, predstavnik organizacijskog odbora ili Općinske uprave Nove Gorice

10:15 – 10:30  Uvod u temu – Važnost ljudskog kapitala, mr.sc. Damira Miroslav, Međimursko veleučilište u Čakovcu

10:30 – 11:00  Lokalna partnerstva za zapošljavanje

“Lokalna partnerstva za zapošljavanje” faza 3 – izazovi dugoročne suradnje, Andrea Vugrinović, stručnjak na projektu

LPZ – Regionalno vijeće tržišta rada Međimurske županije, Marina Kodba,rukovoditelj odjela analitike, statistike i informatike, HZZ – Područna služba Čakovec

11:00 – 11:45  Znanja i vještine za konkurentnije gospodarstvo – suradnja obrazovnog sustava i gospodarstva

 

Uloga Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u povezivanju obrazovnog sustava i gospodarstva, Sandra Polanec Marinović, voditeljica odjela za podršku poduzetništvu, REDEA d.o.o.

Od tehničara za računalstvo do tehničara za računarstvo – razvoj kurikuluma u skladu s potrebama gospodarstva, Dražen Blažeka, ravnatelj, Tehnička škola Čakovec

Približavanje standardima EU dodatnom edukacijom poljoprivrednih proizvođača, Rajka Tršinski, ravnateljica, Poljoprivredna i veterinarska škola „Arboretum Opeka“ Vinica

11:45 – 12:00  Pauza za kavu

12:00 – 12:45  Mladi na tržištu rada

Edukacija i priprema učenika s posebnim potrebama za tržište rada, Dražen Košćak, ravnatelj, Srednja strukovna škola Varaždin

Uloga Grada Čakovca u uključivanju mladih u lokalno gospodarstvo, Nenad Hranilović, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, Grad Čakovec

Agencija za mobilnost i programe EU i mladi na tržištu rada, Anđelka Kukavica, stručna suradnica, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

12:45 – 13:00  Inovativni pristup u edukaciji naprednih učenika iz informatike – Centar izvrsnosti, AZRA d.o.o.

13:00 – 13:20  Zaključci radionice

13:20 – 14:00  Osvježenje i druženje

14:00   Završetak radionice